Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-17/2019.

ZTA.262 -17/2019

                                                                                                               Ciechanów, 2019-10-28

                                                                            

 

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -17/2019. Nazwa zadania: Modernizacja    pracowni   informatycznych   w  ramach:  ,,Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych ,,

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul Podrzeczna 38 ; 99-300 Kutno

Lp.:                          2

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul.Podrzeczna 38 ; 99-300 Kutno

Lp.:                          3

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul.Podrzeczna 38 ; 99-300 Kutno

 Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              Tronus Polska Sp.Z o.o

Adres wykonawcy:              ul. Ordona 2a

01:237 Warszawa

Cena oferty brutto:           146033,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 42,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 2,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             44,00

Lp.:                          2

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              Kombit Plus  Sp.zo.o.Sp.k.

Adres wykonawcy:              ul. Migdałowa 60 ; 61-612 Poznań

Cena oferty brutto:           56856,75 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 41,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             41,00                    

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              Kombit Plus Sp.zo.o.Sp.k.

Adres wykonawcy:              ul. Migdałowa 60 ; 61-612 Poznań

Cena oferty brutto:           60863,11 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             47,00                     

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              Kombit Plus Sp.zo.o.Sp.k.

Adres wykonawcy:              ul. Migdałowa 60 ; 61-612 Poznań

Cena oferty brutto:           40012,44 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             57,00

Lp.:                          3

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.zo.o.

Adres wykonawcy:              ul.Wolność 8 lok 4 ; 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           54628,75 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 43,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             43,00                     

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.zo.o.

Adres wykonawcy:              ul.Wolność 8 lok 4 ; 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           61560,25 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             47,00          

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.zo.o.

Adres wykonawcy:              ul.Wolność 8 lok 4 ; 26-600 Radom

Cena oferty brutto:           45818,25 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 50,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             50,00

Lp.:                          4

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul.Podrzeczna 38 ; 99-300 Kutno

Cena oferty brutto:           38665,25 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 40,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             100,00                      

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul.Podrzeczna 38 ; 99-300 Kutno

Cena oferty brutto:           48305,57 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 40,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             100,00                       

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul.Podrzeczna 38 ; 99-300 Kutno

Cena oferty brutto:           38130,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 40,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          5

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              Web-Profit Maciej Kuźlik

Adres wykonawcy:              ul.Spokojna 18;41-940 Piekary śląskie

Cena oferty brutto:           62690,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 37,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             37,00                     

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              Web-Profit Maciej Kuźlik

Adres wykonawcy:              ul.Spokojna 18;41-940 Piekary śląskie

Cena oferty brutto:           66892,44 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 43,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             43,00                         

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              Web-Profit Maciej Kuźlik

Adres wykonawcy:              ul.Spokojna 18;41-940 Piekary śląskie

Cena oferty brutto:           62398,50 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             0,00

Lp.:                          6

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              MKM Market Małgorzata Modzelewska

Adres wykonawcy:              ul. Zdziarska 83Z/8 lok 2 ; 03-289 Warszawa

Cena oferty brutto:           48269,08 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 40,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             87,00                      

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              MKM Market Małgorzata Modzelewska

Adres wykonawcy:              ul. Zdziarska 83Z/8 lok 2 ; 03-289 Warszawa

Cena oferty brutto:           50861,52 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 40,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             97,00                      

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              MKM Market Małgorzata Modzelewska

Adres wykonawcy:              ul. Zdziarska 83Z/8 lok 2 ; 03-289 Warszawa

Cena oferty brutto:           51436,20 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 44,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 40,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             84,00

Lp.:                          7

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              Eso Media Łukasz Kasperkiewicz

Adres wykonawcy:              ul.ks. St. Staszica 9/5;32-600 Oświęcim

Cena oferty brutto:           108596,70 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             0,00

Lp.:                          8

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              Best Handel Szczepan Huzar , Artur Krzysztof Skomski

Adres wykonawcy:              Plac Kościuszki 1/3   06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           62566,45 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 37,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 4,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             41,00                         

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              Best Handel Szczepan Huzar , Artur Krzysztof Skomski

Adres wykonawcy:              Plac Kościuszki 1/3   06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           67424,47 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 43,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 4,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             47,00                        

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              Best Handel Szczepan Huzar , Artur Krzysztof Skomski

Adres wykonawcy:              Plac Kościuszki 1/3  06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           48628,68 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 2,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Łączna punktacja:             49,00

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.zo.o.

Adres wykonawcy:              ul. Wolność 8 lok 4 ; 26-600 Radom

Nr zadania:                   1,2,3

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dział IV SIWZ wymagany termin wykonania (realizacji ) przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań od 1-3 max 20 dni roboczych od zawarcia umowy ) . Wykonawca podał w kryterium oceny ofert termin wykonania 10.11.2019

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89. 1. pkt 2

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              Kombit Plus Sp.zo.o.Sp.k.

Adres wykonawcy:              ul. Migdałowa 60 ; 61-612 Poznań

Nr zadania:                   1,2,3

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dział IV SIWZ wymagany termin wykonania (realizacji ) przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań od 1-3 max 20 dni roboczych od zawarcia umowy ) . Wykonawca podał w kryterium oceny ofert termin wykonania 1 nie określając czy dotyczy 1 dnia , 1 tygodnia itp.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89. 1. pkt 2

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Eso Media Łukasz Kasperkiewicz

Adres wykonawcy:              ul. Ks. St. Staszica 9/5;32-600 Oświęcim

Nr zadania:                   1

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dział IV SIWZ wymagany termin wykonania (realizacji ) przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań od 1-3 max 20 dni roboczych od zawarcia umowy ) .  Wykonawca podał w kryterium oceny ofert  termin wykonania 15.10.2019 r. .

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; celem doprowadzenia do porównywalności złożonych ofert zgodnie z obowiązującą stawka podatku VAT określoną Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11marca2004rok wg załącznika nr 8 ; (Art. 83ust.1pkt26a).

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89. ust.1 pkt 2  i Art. 89 ust. 1 pkt 7

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              Web-Profit Maciej Kuźlik

Adres wykonawcy:              ul. Spokojna 18;41-940 Piekary śląskie

Nr zadania:                   1,2

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dział IV SIWZ wymagany termin wykonania (realizacji ) przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań od 1-3 max 20 dni roboczych od zawarcia umowy ) . Wykonawca podał w kryterium oceny ofert  termin wykonania 1 nie określając czy dotyczy 1 dnia , 1 tygodnia  itp.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89. 1. pkt 2

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              Web-Profit Maciej Kuźlik

Adres wykonawcy:              ul. Spokojna 18;41-940 Piekary śląskie

Nr zadania:                   3

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dział IV SIWZ wymagany termin wykonania (realizacji ) przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań od 1-3 max 20 dni roboczych od zawarcia umowy ) . Wykonawca podał w kryterium oceny ofert termin wykonania 1 nie określając czy dotyczy 1 dnia , 1 tygodnia itp. .

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; celem doprowadzenia do porównywalności złożonych ofert zgodnie z obowiązującą stawka podatku VAT określoną Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11marca2004 rok wg załącznika nr 8; (Art. 83ust.1pkt26a).

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89. ust.1 pkt 2 i Art. 89 ust. 1 pkt 7

  1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą , w zakresie poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

                                                                                                Adam Krzemiński

                                                                                                 Dyrektor CUW

                                                                   ____________________________________

                                                                                         Kierownik Zamawiającego