Drukuj

ZTA.262 -22/2019

Ciechanów , 2019-12-06

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-22/2019. Nazwa zadania: Dostawa warzyw i owoców dal 12 placówek oświatowych na 2020 rok.

Pobierz informację