Plan postępowań na rok 2020.

Wstępny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie.

Plan