ZTA.262-2/2020                                                                               

Ciechanów, 2020-02-10

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-2/2020. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1, nr 4, nr 5 i nr 8 w Ciechanowie.

Informacja do pobrania

Omyłka pisarska