Drukuj

ZTA.262-2/2020                                                                               

Ciechanów, 2020-02-27

 ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-2/2020. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 , nr 4, nr 5 i nr 8 w Ciechanowie

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              P.P.H.U. "TOSIA"

Karol Zyśk

Adres wykonawcy:              ul. Nurska 33  07-320 Małkinia Górna

Lp.:                          2

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              P.P.H.U. "TOSIA"

Karol Zyśk

Adres wykonawcy:              ul. Nurska 33  07-320 Małkinia Górna

Lp.:                          3

Nr zadania:                   3 MP 5

Nazwa wykonawcy:              P.P.H.U. "TOSIA"

Karol Zyśk

Adres wykonawcy:              ul. Nurska 33  07-320 Małkinia Górna

Lp.:                          4

Nr zadania:                   4 MP 8

Nazwa wykonawcy:              P.P.H.U. "TOSIA"

Karol Zyśk

Adres wykonawcy:              ul. Nurska 33  07-320 Małkinia Górna

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Zakład Kształtowania terenów Zielonych Dol-ek Kazimierz

                                              Doleciński

Adres wykonawcy:              ul. Sióstr Służebniczek 17  33-100 Tarnów

Cena oferty brutto:           94464,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,03

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             97,03

Lp.:                          2.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Apis Polska Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. 3 Maja 85  37-500 Jarosław

Cena oferty brutto:           99994,70zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 53,87

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             93,87

Lp.:                          3.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Argon Klaudiusz Półtorak

Adres wykonawcy:              ul. Grunwaldzka 121/86    37-700 Przemyśl

Cena oferty brutto:           91831,80zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 58,66

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             98,66

Lp.:                          4.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Grupa MAC S.A.

Adres wykonawcy:              ul. Witosa 76  25-561 Kielce

Cena oferty brutto:           94300,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,13

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 26,67

Łączna punktacja:             83,80

Lp.:                          5.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz

Adres wykonawcy:              ul. Warszawska 31c/29   25-518 Kielce

Cena oferty brutto:           104875,95zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 51,37

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             91,37

Lp.:                          6.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              P.H.U. Gold - Spring Marzanna Byber

Adres wykonawcy:              ul. Lipowa 9  09-300 Żuromin

Cena oferty brutto:           102766,72zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 52,42

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             92,42

Lp.:                          7.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Kraina Zieleni Robert Żebrowski

Adres wykonawcy:              Osipy Lepertowizna 3   18-200 Wysokie Mazowieckie

Cena oferty brutto:           128867,10zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 41,80

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             81,80

Lp.:                          8.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              P.P.H.U. "TOSIA" Karol   Zyśk

Adres wykonawcy:              ul. Nurska 33  07-320 Małkinia Górna

Cena oferty brutto:           89785,08zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          9.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Active Line Marcin Taczalski

Adres wykonawcy:              ul. Wojciechowska 7F   20-704 Lublin

Cena oferty brutto:           140117,91zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 38,45

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             78,45

Lp.:                          10.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Freekids s.c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski

Adres wykonawcy:              Trzęsowice 32  55-106  Zawonia

Cena oferty brutto:           106806,74zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 50,44

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             90,44

Lp.:                          11.

Nr zadania:                   1 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Fior Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Odkrywców 1-3/5   53-212 Wrocław

Cena oferty brutto:           128049,52zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 42,07

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             82,07

Lp.:                          12.

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              Zakład Kształtowania terenów Zielonych Dol-ek Kazimierz

                                               Doleciński

Adres wykonawcy:              ul. Sióstr Służebniczek 17  33-100 Tarnów

Cena oferty brutto:           94710,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 56,80

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             96,80

Lp.:                          13.

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              Apis Polska Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. 3 Maja 85  37-500 Jarosław

Cena oferty brutto:           108103,16zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 49,77

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             89,77

Lp.:                          14.

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              Argon  Klaudiusz Półtorak

Adres wykonawcy:              ul. Grunwaldzka 121/86   37-700 Przemyśl

Cena oferty brutto:           130094,64zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 41,35

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             81,35

Lp.:                          15.

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              Grupa MAC S.A.

Adres wykonawcy:              ul. Witosa 76   25-561 Kielce

Cena oferty brutto:           89910,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 59,84

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 26,67

Łączna punktacja:             86,51

Lp.:                          16.

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz

Adres wykonawcy:              ul. Warszawska 31c/29   25-518 Kielce

Cena oferty brutto:           117201,78zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 45,90

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             85,90

Lp.:                          17.

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              Kraina Zieleni Robert Żebrowski

Adres wykonawcy:              Osipy Lepertowizna 3  18-200 Wysokie Mazowieckie

Cena oferty brutto:           148707,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 36,18

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             76,18

Lp.:                          18.

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              P.P.H.U. "TOSIA Karol  Zyśk

Adres wykonawcy:              ul. Nurska 33   07-320 Małkinia Górna

Cena oferty brutto:           89667,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          19.

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              Active Line Marcin Taczalski

Adres wykonawcy:              ul. Wojciechowska 7 F   20-704 Lublin

Cena oferty brutto:           126208,09zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 42,63

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             82,63

Lp.:                          20.

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              Freekids s.c. A. Gąsiorek Z. Andruszowski

Adres wykonawcy:              Trzęsowice 32   55-106 Zawonia

Cena oferty brutto:           124037,51zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 43,37

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             83,37

Lp.:                          21.

Nr zadania:                   2 MP 4

Nazwa wykonawcy:              Fior Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Odkrywców 1-3/5   53-212 Wrocław

Cena oferty brutto:           141416,18zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 38,04

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             78,04

Lp.:                          22.

Nr zadania:                   3 MP 5

Nazwa wykonawcy:              Apis Polska Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. 3 Maja 85  37-500 Jarosław

Cena oferty brutto:           105044,77zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 48,31

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             88,31

Lp.:                          23.

Nr zadania:                   3 MP 5

Nazwa wykonawcy:              Argon Klaudiusz Półtorak

Adres wykonawcy:              ul. Grunwaldzka 121/86   37-700 Przemyśl

Cena oferty brutto:           101797,26zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 49,85

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             89,85

Lp.:                          24.

Nr zadania:                   3 MP 5

Nazwa wykonawcy:              Grupa MAC S.A.

Adres wykonawcy:              ul. Witosa 76   25-561 Kielce

Cena oferty brutto:           91445,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 55,50

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 26,67

Łączna punktacja:             82,17

Lp.:                          25.

Nr zadania:                   3 MP 5

Nazwa wykonawcy:              Kraina Zieleni Robert Żebrowski

Adres wykonawcy:              Osipy Lepertowizna 3   18-200 Wysokie Mazowieckie

Cena oferty brutto:           133455,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 38,03

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             78,03

Lp.:                          26.

Nr zadania:                   3 MP 3

Nazwa wykonawcy:              P.P.H.U. "TOSIA" Karol  Zyśk

Adres wykonawcy:              ul. Nurska 33  07-320 Małkinia Górna

Cena oferty brutto:           84580,95zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          27.

Nr zadania:                   3 MP 5

Nazwa wykonawcy:              Active Line Marcin Taczalski

Adres wykonawcy:              ul. Wojciechowska 7 F  20-704 Lublin

Cena oferty brutto:           113149,79zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 44,85

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             84,85

Lp.:                          28.

Nr zadania:                   3 MP 5

Nazwa wykonawcy:              Freekids s.c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski

Adres wykonawcy:              Trzęsowice 32  55-106 Zawonia

Cena oferty brutto:           106049,68zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,85

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             87,85

Lp.:                          29.

Nr zadania:                   3 MP 5

Nazwa wykonawcy:              Fior Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Odkrywców 1-3/5   53-212 Wrocław

Cena oferty brutto:           164115,95zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 30,92

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             70,92

Lp.:                          30.

Nr zadania:                   4 MP 8

Nazwa wykonawcy:              Kraina Zieleni Robert Żebrowski

Adres wykonawcy:              Osipy Lepertowizna 3   18-200 Wysokie Mazowieckie

Cena oferty brutto:           124230,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 43,72

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             83,72

Lp.:                          31.

Nr zadania:                   4 MP 8

Nazwa wykonawcy:              Bonder Toys Henryk Bonder

Adres wykonawcy:              ul. Kortowa 15  05-830 Wolica

Cena oferty brutto:           66000,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 0,00

Łączna punktacja:            0,00

Lp.:                          32.

Nr zadania:                   4 MP 8

Nazwa wykonawcy:              P.P.U.H. "TOSIA" Karol  Zyśk

Adres wykonawcy:              ul. Nurowska 33  07-320 Małkinia Górna

Cena oferty brutto:           90528,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:              100,00        

Lp.:                          33.

Nr zadania:                   4 MP 8

Nazwa wykonawcy:              Active Line Marcin Taczalski

Adres wykonawcy:              ul. Wojciechowska 7 F   20-704 Lublin

Cena oferty brutto:           129033,15zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 42,09

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             82,09

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Bonder Toys Henryk Bonder   ul. Kortowa 15  05-830 Wolica

Na podstawie art. 90, ust. 3 Pzp. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny i ostatecznie zrezygnował z udziału w postępowaniu.

 

 1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą / wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

   

                                                                          Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                        ------------------------------------------------

                                                                                 Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Zakład Kształtowania terenów Zielonych Dol-ek

      Kazimierz Doleciński

 1. Sióstr Służebniczek 17  33-100 Tarnów
 2. Apis Polska Sp. z o.o.
 3. 3 Maja 85 37-500 Jarosław
 4. Argon Klaudiusz Półtorak
 5. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl
 6. Grupa MAC S.A.
 7. Witosa 76 25-561 Kielce
 8. Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz
 9. Warszawska 31c/29 25-518 Kielce
 10. P.H.U. Gold - Spring Marzanna Byber
 11. Lipowa 9  09-300 Żuromin
 12. Kraina Zieleni Robert Żebrowski

    Osipy Lepertowizna 3   18-200 Wysokie Mazowieckie

 1. P.P.H.U. "TOSIA" Karol Zyśk
 2. Nurska 33  07-320 Małkinia Górna
 3. Active Line Marcin Taczalski
 4. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin
 5. Freekids s.c. A. Gąsiorek Z. Andruszewski

           Trzęsowice 32  55-106  Zawonia

 1. Fior Sp. z o.o.
 2. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław
 3. Bonder Toys Henryk Bonder  
 4. Kortowa 15 05-830 Wolica
 5. a/a