ZTA.262-17/2020

                                                                                                 Ciechanów, 2020.10.29

 

                           INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/17/2020. Nazwa zadania:  Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2021 rok.

Pobranie informacji