Ciechanów, dnia 19.05.2021r.

ZTA.262-15/2021

Ogłoszenie o zamówieniu 

Modernizacja placu zabaw przy SP nr 7 i MP nr 10, dostawa pomocy dydaktycznych dla MP nr 8, dostawa piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy SP nr 6 w Ciechanowie.

Treść ogłoszenia

Pobranie specyfikacji

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.06.2021r.

Informacja z dnia 07.06.2021 o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania