ZTA.262-25/2022                                                                      

Ciechanów 09.08.2022

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2022. Nazwa zadania: „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni  boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”.

Informacja do pobrania