ZTA.262-26/2022

Ciechanów, 2022-08-17

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-26/2022. Nazwa zadania: „Codzienna dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie  od 01.09 do 31.12.2022 rok” .

Informacja do pobrania