Ciechanów dn.  18.08.2022r

ZTA.262 - 28/2022

Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

 Zaprasza

 

 do złożenia oferty bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku  art.2,ust.1, pkt 1 Pzp

 pn „Codzienna dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie  od 01.09 do 31.12.2022 rok” .

 

Zaproszenie do pobrania