ZTA.262/27/2022                                                                   

Ciechanów dn. 10.08.2022r

 

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej bez stosowania ustawy Pzp w związku z art. 2,ust.1,pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na zamówienie publiczne pn.:

"Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza 13 w Ciechanowie i powrotnie do miejsca ich zamieszkania".

Zaproszenie - pobierz