Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-8/2019.

ZTA.262-8/2019

Ciechanów, 2019-03-20

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2019. Nazwa zadania: Prace remontowe placówek oświatowych.

Informacja do pobrania.