Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-8/2019.

ZTA.262-8/2019                                                                                

Ciechanów, 2019-04-08

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2019. Nazwa zadania: Prace remontowe placówek oświatowych.

Informacja o wyborze