ZTA.262-15/2020                                                                               

Ciechanów, 2020.08.06

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2020. Nazwa zadania: Wykonania hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych  budynku CUW w Ciechanowie.

ZTA.262-15/2020

Ciechanów, 2020.07.24

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2020. Nazwa zadania: Wykonania hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych  budynku CUW w Ciechanowie.

Pobranie informacji

ZTA.262-14/2020

Ciechanów, 2020.07.17

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

Pobranie informacji

ZTA.262-14/2020                                                                               

Ciechanów, 2020.07.24

 

 ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

                                                                                                             Ciechanów, 2020.07.09

                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2020.

Nazwa zadania: Wykonania hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych  budynku CUW w Ciechanowie