ZTA.262-29/2022                                                                      

Ciechanów 05.09.2022

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-29/2022. Nazwa zadania: ”Budowa bieżni lekkoatletycznej i/lub skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”.

Informacja do pobrania

ZTA.262-28/2022

Ciechanów, 2022-08-23

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-28/2022. Nazwa zadania: „Codzienna dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie  od 01.09 do 31.12.2022 rok” .

Informacja - pobierz

Ciechanów, 22 sierpnia 2022r.

ZTA.262-29/2022

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.292-29/2022

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-29/2022. Nazwa zadania: ”Budowa bieżni lekkoatletycznej i/lub skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”.

Informacja o zamówieniu - pobierz

SWZ - pobierz

 

ZTA.262/27/2022                                                                   

Ciechanów dn. 10.08.2022r

 

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej bez stosowania ustawy Pzp w związku z art. 2,ust.1,pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na zamówienie publiczne pn.:

"Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza 13 w Ciechanowie i powrotnie do miejsca ich zamieszkania".

Zaproszenie - pobierz

ZTA.262-25/2022                                                                                                 

Ciechanów, 2022-08-18

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  I ODRZUCENIU OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i/lub renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie".