ZTA.262-25/2022                                                                                                    

Ciechanów, 2022-08-18

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i/lub  renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie"

Ciechanów dn.  18.08.2022r

ZTA.262 - 28/2022

Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

 Zaprasza

 

 do złożenia oferty bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku  art.2,ust.1, pkt 1 Pzp

 pn „Codzienna dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie  od 01.09 do 31.12.2022 rok” .

 

Zaproszenie do pobrania

ZTA.262-25/2022                                                                      

Ciechanów 09.08.2022

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2022. Nazwa zadania: „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni  boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”.

Informacja do pobrania

 

ZTA.262-26/2022

Ciechanów, 2022-08-17

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-26/2022. Nazwa zadania: „Codzienna dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie  od 01.09 do 31.12.2022 rok” .

Informacja do pobrania

Ciechanów dn. 28.07.2022r 

ZTA.262 - 26/2022

 

Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

 Zaprasza

do złożenia oferty bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku art.2, ust.1, pkt 1 Pzp pn „Codzienna dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie  od 01.09 do 31.12.2022 rok”.

 

Treść zaproszenia - pobierz