Nr sprawy ZTA.262-23/2022                                                    

Ciechanów dn. 30.06.2022 r

 Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zaprasza

do złożenia oferty, bez stosowania przepisów Pzp na podstawie art. 2, ust.1, pkt 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na „Dostawę wyposażenia dodatkowego w ramach programu Laboratoria przyszłości dla szkół podstawowych w Ciechanowie”.

Więcej informacji - Pobierz

ZTA.262-18/2022

Ciechanów 14.06.2022

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznia w dal i renowacją nawierzchni  boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”.

Pobranie informacji

ZTA.262-18/2022                                                                                            

Ciechanów, 2022-06-14

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

ZTA.262-20/2022

Ciechanów, 2022-06-14

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-20/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr  6  w Ciechanowie.

ZTA.262-18/2022                                                                                               

Ciechanów, 2022-06-13

                                                                                        WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie