Ciechanów, 2020-01-23

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-2/2020. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1, nr 4, nr 5 i nr 8 w Ciechanowie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.01.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.02.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.02.2020r.

ZTA.262-26/2019                                                                          

Ciechanów, 2020-01-23

 

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-26/2019. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

                                                                                                   Ciechanów, 2019-12-17

ZTA.262 -26/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 - 26/2019. Nazwa zadania:  Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej  nr 3 w Ciechanowie . Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZTA.262-26/2019                                                                           

Ciechanów, 2020-01-08

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-26/2019. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

Informacja do pobrania.

ZTA.262 -22/2019

Ciechanów, 2019-12-16

 ZAWIADOMIENIE    O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-22/2019. Nazwa zadania: Dostawa  warzyw i owoców dla  12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów  na 2020 rok.