ZTA.262-18/2022                                                                                               

Ciechanów, 2022-06-08

                                                                                      

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

ZTA.262-20/2022                                                                                  

Ciechanów 07.06.2022

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-20/2022. Nazwa zadania: : Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6  w Ciechanowie.

Pobranie informacji

ZTA.262-18/2022

Ciechanów, 2022-06-07

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

ZTA.262-20/2022                                                                                               

Ciechanów, 2022-06-07

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-20/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6  w Ciechanowie.

ZTA.262-17/2022

Ciechanów, 2022-06-06

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2022. Nazwa zadania: „Remonty obiektów placówek oświatowych w m. Ciechanów”

Pobranie ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz