ZTA.262-18/2022

Ciechanów, 06 czerwiec 2022r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

Pobranie ogłoszenia

ZTA.262-15/2022

Ciechanów, 2022-06-02

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-15/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 i 6  w Ciechanowie.

Ciechanów, 2022-05-30

ZTA.262-20/2022                              

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-20/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie.

Informacja o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz

ZTA.262-14/2022                                                                                                  

Ciechanów, 2022-05-31

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2022. Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" dla Szkół Podstawowych  w Ciechanowie.

Ciechanów, 2022-05-27

ZTA.262-18/2022

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: ”Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

Informacja o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Pobranie załączników 1-8 - pobierz

Pobranie załącznika 9 - pobierz

Projekt techniczny - opis, specyfikacja, z9_1, z9_2, z9_3, z9_4, z9_5