Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej cuwciechanow.pl

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cuwciechanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część znajdujących się dokumentów na stronie zostało umieszczonych w postaci skanów,
 2. na stronie w części dokumentów zastosowano opcję wyrównania tekstu do strony lewej i prawej oraz wyśrodkowanie tekstu
 3. część linków zewnętrzne nie powodują otwarcia żądanych stron w nowym oknie.

Ułatwienia zastosowane na stronie podmiotowej CUW w Ciechanowie.

 1. Linki wewnętrzne w serwisie otwierają się w tym samym oknie bez konieczności używania strzałek kierunkowych przeglądarki przy powrocie do poprzedniego okna serwisu. Użytkownik ma pełną możliwość obsługi strony podmiotowej.
 2. Strona posiada czytelny układ zgodny ze standardami tworzenia stron internetowych. Kolory nie są męczące dla oka.
 3. Osoby niedowidzące mogą skorzystać z możliwości powiększania tekstu poprzez przyciski znajdujące się w górnej części strony (zmniejszanie i zwiększanie tekstu).
 4. Na stronie głównej znajdują się przycisk pozwalający na zmianę kontrastu. Przejście do wersji dla niedowidzących powoduje wyłączenie elementów graficznych na stronie, zmianę kontrastu strony (tło kolor czarny lub żółty, tekst kolor biały, żółty lub czarny).
 5. Strona posiada możliwości włączenia trybu nocnego.
 6. Na stronie unikamy publikacji zdjęć, grafiki, animacji. Umożliwia to korzystanie ze strony przez osoby nie posiadające urządzeń mogących wyświetlać grafikę.
 7. Dla osób niedowidzących i niewidomych polecamy korzystanie z przeglądarek posiadających funkcję „czytania na głos”. Funkcja ta pozwala na zapoznanie się z treścią danego dokumentu bez konieczności czytania.
 8. Strona jest dostępna przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika CUW w Ciechanowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Mariusz Długoszewski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 6737272. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

Do budynku prowadzi wejście przez furtkę i bramę ogrodzenia, od ul. Jesionowej. Budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem po schodach, zabezpieczonych balustradą (10 stopni), bez podjazdu dla wózków. Obiekt nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na I piętro prowadzą schody, wzdłuż których zamontowano poręcz. Brak progów na poziomie parteru i I piętra pozwala  na bezpieczne przemieszczanie się wewnątrz budynku. Wyjątek stanowi wejście do wiatrołapu (1 próg). Ciągi komunikacyjne
w pewnym stopniu ograniczają swobodny ruch dwukierunkowy. We wszystkich pomieszczeniach na parterze i I piętrze znajduje się wykładzina dywanowa. Posiada atest trudnozapalności, jest oblistwowana i nie powoduje odkształceń.

Sekretariat znajduje się na parterze, trzecie drzwi po lewej stronie od wejścia głównego.
Toalety zlokalizowane są w piwnicy, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W Centrum Usług Wspólnych nie można korzystać z tłumacza języka migowego.

Każda osoba niepełnosprawna, po zgłoszeniu się do Sekretariatu otrzyma odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.

Pobierz

Szczegółowy zakres informacji dotyczący Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie znajduje się na stronie BIP - bip.cuwciechanow.pl

 

Obowiązek informacyjny.

W zakładce "Do pobrania" znajduje się informacja o stosowanej przez CUW w Ciechanowie - Polityce prywatności.

Informacja z dnia 31 lipca 2019r.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 będą

wydawane i przyjmowane w

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 32D

06-400 Ciechanów

Szczegółowych informacji udziela MOPS w Ciechanowie w godz. 8.00-16.00, tel. 23 672 20 91

 

Informacja z dnia 25 czerwca 2019r.

W okresie 25.06.2019 - 31.08.2019 godziny pracy Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie - 7.00 - 15.00.

 

Informacja z dnia 03 września 2018r.

W zakładce do pobrania oraz na stronie bip.cuwciechanow.pl znajduje się wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2018/2019.

 

Informacja z dnia 02 lipca 2018r.

W okresie wakacyjnym 02.07.2018 - 31.08.2018 godziny pracy Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie - 7.00 - 15.00.

 

Informacja z dnia 05 marca 2018r.

Zakończyła się realizacja projektu "Ciechanów Miastem Nowoczesnej Edukacji".

Link do informacji o zakończeniu projektu.

 

Informacja z dnia 16 czerwca 2017r.

W zakładce "Do pobrania" znajduje się Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23 maja 2017r. w sprawie: Regulaminu nagród za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, dla uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie miasta Ciechanów.

 

Informacja z dnia 08 grudnia 2016r.

Dnia 8 grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta Ciechanów została podpisana umowa o przyznaniu Gminie Miejskiej Ciechanów dofinansowania ze środków unijnych
na realizacje projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”.

W imieniu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych umowę podpisała Pani Elżbieta Szymanik, Wicedyrektor MJWPU w Warszawie, zaś Gminę Miejską Ciechanów reprezentował  Prezydent  Miasta Pan Krzysztof Kosiński. 

Projekt realizowany jest od dnia 1.09.2016r. do 31.12.2017r. Obejmuje wsparciem 1450 uczniów uczęszczających do samorządowych szkół podstawowych i samorządowych gimnazjów.

W zakładce "Do pobrania" znajdują się dokumenty dotyczące projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa Nr 1
dyrektor: Jarosław Krauze

ul. Orylska 3
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 45 12
Link do strony

Szkoła Podstawowa Nr 3
dyrektor: Elżbieta Wodzyńska

ul. Powstanców Wielkopolskich 1
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 48 22
Link do strony

Szkoła Podstawowa Nr 4
dyrektor: Barbara Kamińska

ul. Płońska 143
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 54 87
Link do strony

Szkoła Podstawowa Nr 5
dyrektor: Aneta Głuszniewska

ul. Broniewskiego 1
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 86 19
Link do strony

Szkoła Podstawowa Nr 6
dyrektor: Agata Pawłowska

ul. Wiklinowa 4
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 63 90
Link do strony

Szkoła Podstawowa Nr 7
dyrektor: Arkadiusz Chełmiński

ul. Czarnieckiego 40
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 22 46
Link do strony

 

PRZEDSZKOLA

 

Miejskie Przedszkole Nr 1
dyrektor: Renata Kowalik

ul. Nadfosna 12
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 46 96

Miejskie Przedszkole Nr 3
dyrektor: Ewa Kaczyńska

ul. Sienkiewicza 26A
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 39 38

Miejskie Przedszkole Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
dyrektor: Izabella Grabowska

ul. Sierakowskiego 21
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 54 55

Miejskie Przedszkole Nr 5
dyrektor: Hanna Bonisławska

ul. Gwardii Ludowej 12
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 38 88
Link do strony

Miejskie Przedszkole Nr 6
dyrektor: Barbara Derbin

ul. k. Pijanowskiego 3
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 49 40

Miejskie Przedszkole Nr 8
dyrektor: Wiesława Milewska

ul. Graniczna 41D
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 40 03

Miejskie Przedszkole Nr 10
dyrektor: Bożena Wernik

ul. Batalionów Chłopskich 4
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 57 61

Link do strony

 

 

ŻŁOBKI

Żłobek Miejski
dyrektor: Bożena Jastrzębowska

ul. Batalionów Chłopskich 4,
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 42 26
 

 

Ciekawe strony:

Biblioteczka Oświaty Samorządowej

Dyrektor

Adam Krzemiński

Telefon - numer wewnętrzny 22

 

Główny Księgowy

Beata Smolińska

Telefon - numer wewnętrzny 28

 

Zespół  Finansowo-Księgowy

Agnieszka Reinhardt

Dorota Kowalkowska

Ewa Sobczyńska

Mariola Szczygielska

Telefon - numer wewnętrzny 26, 27

 

Zespół Ekonomiczny

Jarosław Konwerski - kierownik

Ewa Grudzińska

Katarzyna Matuszewska

Edyta Nawotczyńska

Małgorzata Kurzyńska

Telefon - numer wewnętrzny 25, 29

 

Zespół Organizacyjny

Barbara Kalinowska - kierownik

Hanna Bugajska

Telefon - numer wewnętrzny 21

 

Zespół Techniczno-Administracyjny

Tadeusz Krzesiński - kierownik

Telefon - numer wewnętrzny 24

Anna Strzałkowska

Jarosław Derbin

Adam Hoffman

Zenona Sepczyńska

Telefon - numer wewnętrzny 23