Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-22/2018.

ZTA.262 -22/2018

Ciechanów , 2017-11-29

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-22/2018. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2019 rok.

Pobranie informacji.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-22/2018.

Ciechanów, 2018-11-19

ZTA.262/22/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/22/2018. Nazwa zadania:  Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i  jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2019 rok.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-22/2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-20/2018.

ZTA.262.-20/2018

Ciechanów, 2018-10-15

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262.-20/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna.

Zawiadomienie

 

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-20/2018.

ZTA.262-20/2018                                                                             

Ciechanów, 2018-09-25

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-20/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkól w środki i pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu „ Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”

Informacja - pobierz