Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-15/2018.

ZTA.262.-15/2018

Ciechanów, 2018-09-13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262.-15/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI    II   edycja ,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna.

Informacja o wyborze

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-18/2018.

ZTA.262-18/2018

Ciechanów, 2018-09-12

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2018. Nazwa zadania:   Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych -,,Aktywna tablica”.

Informacja do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-16/2018.

Ciechanów, 2018-09-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-16/2018.

Nazwa zadania: Przeprowadzenie zajęć dokształcających dla nauczycieli w ramach projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu „ Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych )”.

Pobranie zamówienia.

Pobranie specyfikacji.

Wyjaśnienie treści SIWZ.

Wyjaśnienie treści SIWZ.

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze specyfikacją.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-15/2018.

ZTA.262-15/2018                                                                             

Ciechanów, 2018-09-10

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkól w środki i pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu „ Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

Informacja do pobrania

Zaproszenie do składania ofer ZTA.262-18/2018.

ZTA.262- 18/2018                                                                     

Ciechanów dn. 31.08.2018r

Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

Zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych na  :

Dostawę  pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych -,,Aktywna tablica”.

Pobranie zaproszenia.