Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-10/2019.

ZTA.262-10-2019

Ciechanów, 2019-04-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10 /2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-10/2019.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-8/2019.

ZTA.262-8/2019                                                                                

Ciechanów, 2019-04-08

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2019. Nazwa zadania: Prace remontowe placówek oświatowych.

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-8/2019.

Ciechanów,2019-03-06

ZTA.262-8/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8 /2019. Nazwa zadania: Prace remontowe placówek oświatowych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-8/2019.