Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-14/2018.

ZTA.262-14/2018                                                                           

Ciechanów, 2018-07-26

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 i nr 2  - SP 1 i SP 4.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-14/2018.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-14/2018.

ZTA.262-14/2018

Ciechanów, 2018-07-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 14/2018. Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa placu zabaw”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-14/2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-13/2018.

ZTA.262-13/2018                                                                           

Ciechanów, 2018-07-11

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-13/2018. Nazwa zadania: Prace remontowe obiektów oświatowych.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr  1 - SP 1.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-13/2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-11/2018.

ZTA.262-11/2018                                                                           

Ciechanów, 2018-07-18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 i nr 2  - SP 1 i SP 4.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-11/2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-13/2018.

ZTA.262-13/2018                                                                               

Ciechanów, 2018-07-11

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-13/2018. Nazwa zadania: Prace remontowe  obiektów oświatowych.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-13/2018.