Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-16/2016.

                                                                                                                                  Ciechanów, 2016-11-09

                                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/16/2016. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12  placówek  oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2017 rok.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-16/2016.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-18/2016.

ZTA.262-18/2016                                                                              Ciechanów, 2016-11-07

                          INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2016. Nazwa zadania: Roboty remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 10 i Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.

Czytaj więcej: Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-18/2016.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-15/2016.

ZTA.262-15/2016                                                                              Ciechanów, 2016-10-17

                          INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2016. Nazwa zadania: Roboty remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 10 i Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.

Czytaj więcej: Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-15/2016.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-15/2016.

Ciechanów, 2016-09-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2016. Nazwa zadania: „Roboty remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 10 i Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-15/2016.