Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-4/2018.

ZTA.262-4/2018

                                                                                                                  Ciechanów, 2018-03-15

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-4/2018.

Nazwa zadania: Dostawa zestawów szachowych dla 6 jednostek oświatowych w Ciechanowie .

Pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty ZTA.262-4/2018.

  ZTA.262 - 4 /2018

                                                                                                  Ciechanów dn.13.03.2018r

 

 Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

Zaprasza

 do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych na dostawę  

Zestawów szachowych dla 6 jednostek oświatowych  w Ciechanowie.

Oferta do pobrania.