Zaproszenie do złożenia oferty ZTA.262-4/2018.

  ZTA.262 - 4 /2018

                                                                                                  Ciechanów dn.13.03.2018r

 

 Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

Zaprasza

 do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych na dostawę  

Zestawów szachowych dla 6 jednostek oświatowych  w Ciechanowie.

Oferta do pobrania.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-22/2017.

ZTA.262 -22/2017

                                                                                                                       Ciechanów, 2017-12-04

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -22/2017. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych , mięsa i jego przetworów, oraz mleka  dla  12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów  na 2018 rok.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-22/2017.