Ciechanów, 22 sierpnia 2022r.

ZTA.262-29/2022

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.292-29/2022

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-29/2022. Nazwa zadania: ”Budowa bieżni lekkoatletycznej i/lub skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”.

Informacja o zamówieniu - pobierz

SWZ - pobierz