ZTA.262-28/2022

Ciechanów, 2022-08-23

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-28/2022. Nazwa zadania: „Codzienna dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie  od 01.09 do 31.12.2022 rok” .

Informacja - pobierz