ZTA.262-29/2022                                                                      

Ciechanów 05.09.2022

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-29/2022. Nazwa zadania: ”Budowa bieżni lekkoatletycznej i/lub skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”.

Informacja do pobrania