Drukuj

ZTA.262-29/2022                                                                                                         

Ciechanów, 2022-09-13

                                                                                                              

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-29/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal  przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie".

Zawiadomienie do pobrania