ZTA.262-37/2022

Ciechanów, 2022-12-09

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-37/2022. Nazwa zadania: Całoroczna dostawa artykułów biurowych dla C.U.W w Ciechanowie.

Zawiadomienie - pobierz