ZTA.262-39/2022

Ciechanów , 2022-12-16

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-39/2022. Nazwa zadania: Całoroczna dostawa artykułów biurowych dla C.U.W w Ciechanowie.

Informacja - pobierz