Ciechanów, 2023-01-16Ogłoszenie o zamówieniu.


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-1/2023. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych  dla 12 placówek oświatowych oraz żłobka położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Informacja o ogłoszeniu - pobierz

Specyfikacja - pobierz