Wstępny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie.

Pobierz plan