ZTA.262-1/2023                                                                             

Ciechanów 31.01.2023

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-1/2023. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych  dla 13 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Pobierz informację