ZTA.262-1/2023

Ciechanów, 2023-01-31

                                                                                                      

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-1/2023. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych   dla 13 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Informacja - pobierz