ZTA.262-4/2023

Ciechanów, 31.01.2023

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-4/2023. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych dla 12 placówek oświatowych oraz żłobka położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Ogłoszenie do pobrania

Specyfikacja do pobrania