ZOA.262-2/2024.

Ciechanów, dnia 17.04.2024 r.

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-2/2024. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5, 4, 3 , doposażenie w sprzęt związany z rozwojem kompetencji cyfrowych w Miejskim Przedszkolu nr 8, modernizacja sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 7, oraz dostawa urządzeń udrażniania dróg oddechowych dla placówek oświatowych, oraz żłobka  w Ciechanowie .

 

 

 Załączniki:

1. Ogłoszenie - pobierz

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

 

 

ZOA.262-3/2024

Ciechanów 17.04.2024

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-3/2024 "Remonty w placówkach oświatowych 2024 r.".

 

Informacja - pobierz

ZOA.262-3/2024.

Ciechanów, dnia 2.04.2024 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZOA.262-3/2024.

Nazwa zadania:
„Remonty w placówkach oświatowych 2024 r.” w rozbiciu na zadania:
Zadanie 1 – „Remont dachu w Miejskim Przedszkolu nr 8 przy ul. Granicznej 41D w Ciechanowie”
Zadanie 2 – „Remont łazienki dla personelu w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.
Czarnieckiego 40 w Ciechanowie”
Zadanie 3 – „Remont łazienki dla personelu w Miejskim Przedszkolu nr 3 przy ul.
Sienkiewicza 26A w Ciechanowie”
Zadanie nr 4 – „Wymiana pionów kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul.
Broniewskiego 1 w Ciechanowie”
Zadanie nr 5 – „Remont łazienki dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 1
przy ul. Nadfosnej 12 w Ciechanowie”
Zadanie nr 6 – „Remont łazienki dziewcząt w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.
Powstańców Wielkopolskich 1 w Ciechanowie”

 

Załączniki:

1) Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz

2) Wzory umów - pobierz

3) Załączniki w formie edytowalnej - pobierz

4) Przedmiary oraz STWiORB - pobierz

ZOA.262-3/2024

Ciechanów 17.04.2024

 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-3/2024 "Remonty w placówkach oświatowych 2024 r."

 

Informacja - pobierz

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02-02-2024 r. nr 2024/BZP 0087698/01/P wersja nr 1.

Pobierz plan