ZOA.262-4/2024.
 
Ciechanów, dnia 13.05.2024 r.
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Numer sprawy: ZOA.262-4/2024.
Nazwa zadania:
„Remonty w placówkach oświatowych 2024 r. - II” w rozbiciu na zadania:
Zadanie 1 – „Remont dachu w Miejskim Przedszkolu nr 8 przy ul. Granicznej 41D w Ciechanowie”
Zadanie 2 – „Remont kominów ponad dachem w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. 17-go Stycznia 17 w Ciechanowie”
Zadanie 3 – „Remont kominów ponad dachem w Miejskim Przedszkolu nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Ciechanowie”
Zadanie 4 – „Remont zadaszenia nad wejściem do budynku w Miejskim Przedszkolu nr 4 przy ul. Wyrzykowskiego 9 w Ciechanowie”
Zadanie 5 – „Remont łazienki dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Nadfosnej 12 w Ciechanowie”
Zadanie 6 – „Remont łazienki dziewcząt w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Ciechanowie”
 
Link do postępowania:

ZOA.262-2/2024                                                                                               

Ciechanów, 2024-05-10

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZOA.262-2/2024:. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5, 4, 3 , doposażenie w sprzęt związany z rozwojem kompetencji cyfrowych w Miejskim Przedszkolu nr 8, modernizacja sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 7, oraz dostawa urządzeń udrażniania dróg oddechowych dla placówek oświatowych, oraz żłobka  w Ciechanowie .

 

Informacja - pobierz

ZOA.262-2/2024

Ciechanów 10.05.2024

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-2/2024

 

Informacja - pobierz

 

 

Ciechanów, 25.04.2024

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZOA.262-3/2024.

Nazwa zadania: Remonty w placówkach oświatowych 2024 r.

 
Zadanie 2. „Remont łazienki dla personelu w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40 w Ciechanowie”
Zadanie 3. „Remont łazienki dla personelu w Miejskim Przedszkolu nr 3 przy ul. Sienkiewicza 26A w Ciechanowie”
Zadanie 4. „Wymiana pionów kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Broniewskiego 1 w Ciechanowie”

 

pobierz