ZOA.262-9/2023

Ciechanów, 15.05.2023 r.

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262- 9/2023. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych II.

ZOA.262-11/2023

Ciechanów, 2023-05-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-11/2023. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie.

Informacja o ogłoszeniu - pobierz

Specyfikacja - pobierz

ZOA.262-10/2023

Ciechanów, 2022-05-09

 INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-10/2023. Nazwa zadania: Archiwizacji dokumentów związanych z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie wraz z wybrakowaniem przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej.

Informacja - pobierz

ZOA.262-6/2023

Ciechanów, 2022-05-11

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-6/2023. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 1 i 2  w Ciechanowie, oraz doposażenie w sprzęt multimedialny, pomocy dydaktycznych  pracowni chemicznej, fizycznej, sensorycznej i świetlic w Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie.

ZOA.262-6/2023

Ciechanów, 2022-05-04

 INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-6/2023. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 1 i 2  w Ciechanowie, oraz doposażenie w sprzęt multimedialny, pomocy dydaktycznych  pracowni chemicznej, fizycznej, sensorycznej i świetlic w Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie.

Informacja - pobierz