ZTA.262-5/2023

Ciechanów, 2023-04-06

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 5/2023. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych.

Informacja do pobrania

21.03.2023 r.

ZTA.262-5/2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 21.03.2023 r. Zamawiający Centrum Usług Wspólnych dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Remonty w obiektach oświatowych.

Informacja do pobrania - pobierz

 

ZTA.262-4/2023

Ciechanów, 2023-02-22

 

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-4/2023. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych dla 13 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok

ZTA.262-5/2023

Ciechanów, 06.03.2023

Ogłoszenie o zamówieniu.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 5/2023. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych.

Ogłoszenie - pobierz

Specyfikacja - pobierz

specyfikacja techniczna korytarz SP7 - pobierz

specyfikacja techniczna MP8 łazienka - pobierz

specyfikacja techniczna MP1 - pobierz

specyfikacja techniczna MP4 - pobierz

specyfikacja techniczna SP1 - pobierz

specyfikacja techniczna SP7 schody granitowe - pobierz

 

ZTA.262-4/2023

Ciechanów 20.02.2023

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-4/2023. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych dla 13 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Informacja do pobrania