Ciechanów, 2023-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-9/2023

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 9/2023. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych II.

Informacja o złożonych ofertach - pobierz

Informacja o ogłoszeniu - pobierz

Specyfikacja - pobierz

Specyfikacje techniczne

Specyfikacja MP1 - pobierz

Specyfikacja MP4 - pobierz

Specyfikacja SP1 - pobierz

Specyfikacja SP3 - pobierz

Specyfikacja SP5 - pobierz

Specyfikacja SP6 - pobierz

Specyfikacja SP7 - pobierz

Formularze cenowe

Formularz MP1- pobierz

Formularz MP4 - pobierz

Formularz SP1 - pobierz

Formularz SP3 - pobierz

Formularz SP5 - pobierz

Formularz SP6 - pobierz

Formularz SP7 - pobierz

ZTA.262-5/2023

Ciechanów, 2023-04-06

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 5/2023. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych.

Informacja do pobrania

21.03.2023 r.

ZTA.262-5/2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 21.03.2023 r. Zamawiający Centrum Usług Wspólnych dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Remonty w obiektach oświatowych.

Informacja do pobrania - pobierz

 

ZTA.262-5/2023

Ciechanów, 2023-04-06

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 5/2023. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych.

Informacja do pobrania

ZTA.262-5/2023

Ciechanów, 06.03.2023

Ogłoszenie o zamówieniu.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 5/2023. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych.

Ogłoszenie - pobierz

Specyfikacja - pobierz

specyfikacja techniczna korytarz SP7 - pobierz

specyfikacja techniczna MP8 łazienka - pobierz

specyfikacja techniczna MP1 - pobierz

specyfikacja techniczna MP4 - pobierz

specyfikacja techniczna SP1 - pobierz

specyfikacja techniczna SP7 schody granitowe - pobierz