Wstępny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie.

Pobierz plan

Ciechanów, 2023-01-16Ogłoszenie o zamówieniu.


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-1/2023. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych  dla 12 placówek oświatowych oraz żłobka położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Informacja o ogłoszeniu - pobierz

Specyfikacja - pobierz

ZTA.262-38/2022

Ciechanów, 2022-12-15

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-38/2022. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych dla 12 placówek oświatowych oraz żłobka położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Informacja - pobierz

ZTA.262-39/2022

Ciechanów , 2022-12-16

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-39/2022. Nazwa zadania: Całoroczna dostawa artykułów biurowych dla C.U.W w Ciechanowie.

Informacja - pobierz

ZTA.262-37/2022

Ciechanów, 2022-12-09

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-37/2022. Nazwa zadania: Całoroczna dostawa artykułów biurowych dla C.U.W w Ciechanowie.

Zawiadomienie - pobierz