ZTA.262- 39/2022                                                                           

Ciechanów dn. 09.12.2022

Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

Zaprasza

 do złożenia oferty bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku  art.2,ust.1, pkt 1 Pzp na Kompleksową dostawa artykułów biurowych dla Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie wraz z dostawą.

Zaproszenie do pobrania

ZTA.262-38/2022                                                                      

Ciechanów 08.12.2022

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-38/2022. Nazwa zadania: :  Dostawa artykułów ogólnospożywczych dla 13 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

 

Informacja - pobierz

ZTA.262-31/2022

Ciechanów, 2022-12-07

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-31/2022. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych , mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 13 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Zawiadomienie - pobierz

 

ZTA.262-37/2022

Ciechanów , 2022-12-07

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-37/2022. Nazwa zadania: Całoroczna dostawa artykułów biurowych dla C.U.W w Ciechanowie.

Informacja - pobierz

ZTA.262 - 36/2022

Ciechanów , 2022-12-05

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-36/2022. Nazwa zadania: Całoroczna dostawa artykułów chemicznych dla Centrum Usług  Wspólnych  w Ciechanowie.

Informacja - pobierz