ZTA.262-38/2022

Ciechanów, 22.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-38/2022. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych dla 12 placówek oświatowych oraz żłobka położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

 

Informacje o ogłoszeniu - pobierz

Specyfikacja - pobierz

ZTA.262-31/2022

Ciechanów, 2022-11-22

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-31/2022. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 13 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Pobranie informacji

ZTA.262-31/2022                                                                      

Ciechanów 21.11.2022

 

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-31/2022. Nazwa zadania: :  Dostawa artykułów ogólnospożywczych , mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 13 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Pobranie informacji

ZTA.262-31/2022                                                                                               

Ciechanów, 2022-11-21

 

 

 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-31/2022. Nazwa zadania: :  Dostawa artykułów ogólnospożywczych , mięsa i jego przetworów , warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 13 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Pobranie informacji

ZTA.262- 37/2022                                                                           

Ciechanów dn. 21.11.2022

Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

Zaprasza

do złożenia oferty bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku  art.2,ust.1, pkt 1 Pzp na Kompleksową dostawa artykułów biurowych dla Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie wraz z dostawą.

Pobranie informacji - wersja pdf

Pobranie informacji - wersja doc