dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Ciechanów, dnia 04.06.2024 r.
 
Numer sprawy: ZOA.262-8/2024.
 
Nazwa zadania:
 
Zadanie nr 1 Modernizacji placu zabaw, oraz poprawa estetyki wokół Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie,
Zadanie nr 2 Dostawa i montaż ścieżki edukacyjno - zdrowotnej z elementami rekreacji małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie,
Zadanie nr 3 Dostawa 30 urządzeń do udrażniania dróg oddechowych wraz z dodatkowym maskami do placówek oświatowych (SP-1,3,4,5,6,7,i MP-1,2,3,4,5,6,8,10 oraz Żłobka) w Ciechanowie.
 
Informacja - pobierz

 

Ciechanów, dnia 29.05.2024 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZOA.262-2/2024.

Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5, 4, 3 , doposażenie w sprzęt związany z rozwojem kompetencji cyfrowych w Miejskim Przedszkolu nr 8, modernizacja sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 7, oraz dostawa urządzeń udrażniania dróg oddechowych dla placówek oświatowych, oraz żłobka  w Ciechanowie.

Zawiadomienie - pobierz

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Ciechanów, dnia 28.05.2024 r.
 
Numer sprawy: ZOA.262-4/2024.
 
Nazwa zadania:
„Remonty w placówkach oświatowych 2024 r. - II” w rozbiciu na zadania:
Zadanie 1 – „Remont dachu w Miejskim Przedszkolu nr 8 przy ul. Granicznej 41D w Ciechanowie”
Zadanie 2 – „Remont kominów ponad dachem w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. 17-go Stycznia 17 w Ciechanowie”
Zadanie 3 – „Remont kominów ponad dachem w Miejskim Przedszkolu nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Ciechanowie”
Zadanie 4 – „Remont zadaszenia nad wejściem do budynku w Miejskim Przedszkolu nr 4 przy ul. Wyrzykowskiego 9 w Ciechanowie”
Zadanie 5 – „Remont łazienki dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Nadfosnej 12 w Ciechanowie”
Zadanie 6 – „Remont łazienki dziewcząt w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Ciechanowie”
 
Informacja - pobierz
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ciechanów, dnia28.05.2024 r.
 
Numer sprawy: ZOA.262-4/2024.
 
Nazwa zadania:
„Remonty w placówkach oświatowych 2024 r. - II” w rozbiciu na zadania:
Zadanie 1 – „Remont dachu w Miejskim Przedszkolu nr 8 przy ul. Granicznej 41D w Ciechanowie”
Zadanie 2 – „Remont kominów ponad dachem w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. 17-go Stycznia 17 w Ciechanowie”
Zadanie 3 – „Remont kominów ponad dachem w Miejskim Przedszkolu nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Ciechanowie”
Zadanie 4 – „Remont zadaszenia nad wejściem do budynku w Miejskim Przedszkolu nr 4 przy ul. Wyrzykowskiego 9 w Ciechanowie”
Zadanie 5 – „Remont łazienki dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Nadfosnej 12 w Ciechanowie”
Zadanie 6 – „Remont łazienki dziewcząt w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Ciechanowie”
 
Informacja - pobierz

ZOA.262-8/2024

Ciechanów, dnia 20.05.2024

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-8/2024.

Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5, 4, oraz dostawa urządzeń udrażniania dróg oddechowych dla placówek oświatowych, oraz żłobka w Ciechanowie .

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - pobierz

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz