ZOA.262-11/2023

Ciechanów 19.05.2023

 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-11/2023. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie.

Informacja - pobierz

ZOA.262-6/2023

Ciechanów, 2022-05-18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-6/2023. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 1 i 2  w Ciechanowie, oraz doposażenie w sprzęt multimedialny, pomocy dydaktycznych  pracowni chemicznej, fizycznej, sensorycznej i świetlic w Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie.

Zawiadomienie - pobierz

ZOA.262-8/2023                                                                                               

Ciechanów, 2022-05-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-8/2023. Nazwa zadania: „Remont ogrodzenia wokół ternu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie ”.

Ciechanów, 2023-05-17

ZOA.262-12/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262- 12/2023. Nazwa zadania: Remont schodów zewnętrznych w obiektach oświatowych.

Ogłoszenie - pobierz

SWZ z załącznikami - pobierz

formularz cenowy sp3 - pobierz

formularz cenowy sp7 - pobierz

specyfikacja techniczna sp3 - pobierz

specyfikacja techniczna sp7 - pobierz

 

 

ZOA.262-9/2023

Ciechanów, 15.05.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262- 9/2023. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych II.