Dyrektor

Adam Krzemiński

Telefon - numer wewnętrzny 22

Zastępca Dyrektora

Ewa Pozaroszczyk

Telefon - numer wewnętrzny 23

 

Główny Księgowy

Beata Smolińska

Telefon - numer wewnętrzny 28

 

Zespół  Finansowo-Księgowy

Agnieszka Reinhardt

Dorota Kowalkowska

Monika Mieszkowska

Lidia Skomska

Mariola Szczygielska

Anna Lipka

Klaudia Jurkowska

Telefon - numer wewnętrzny 26, 27

 

Zespół Ekonomiczny

Jarosław Konwerski - kierownik

Katarzyna Matuszewska

Hanna Bugajska

Paulina Najder

Marta Kurzęcka

Anna Luberadzka

Telefon - numer wewnętrzny 25, 29

 

Zespół Organizacyjno-Administracyjny

Wioleta Wilkowska

Agata Trawińska

Małgorzata Worko

Adam Hoffman

Zenona Sepczyńska

Telefon - numer wewnętrzny 21