ZTA.262- 36/2022                                                                           

Ciechanów dn. 21.11.2022r

Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

Zaprasza

do złożenia oferty bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku  art.2,ust.1, pkt 1 Pzp pn Całoroczna   dostawa   artykułów   chemicznych  dla Centrum Usług Wspólnych    Ciechanów  od 02.01 do 31.12.2023 roku”.

Pobranie informacji - wersja pdf

Pobranie informacji - wersja doc

ZTA.262-31/2022

Ciechanów, 14.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-31/2022 . Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych oraz żłobka położonych na terenie miasta Ciechanów na 2023 rok.

Ogłoszenie - pobierz

Specyfikacja - pobierz

ZTA.262- 32/2022                                                                      

Ciechanów dn. 30.09.2022r

Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

Zaprasza

do złożenia oferty bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku  art.2,ust.1, pkt 1 Pzp

pn „Dostawa  pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 7 w Ciechanowie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 -,,Aktywna tablica”.

Zaproszenie - pobierz

ZTA.262 -32/2022

Ciechanów, 2022-10-12

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-32/2022. Nazwa zadania: pn „Dostawa  pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 7 w Ciechanowie   w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 -,,Aktywna tablica”:

Informacja - pobierz

ZTA.262-29/2022                                                                                                         

Ciechanów, 2022-09-13

                                                                                                              

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-29/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal  przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie".

Zawiadomienie do pobrania